Innovatiebeurs Gent! Visit us #84

21 September 2015

U heeft vragen? Wij vinden dat normaal want het bewijst dat u denkt! En denken is samen met doen de kern van innovatie. U heeft vragen over intellectuele eigendom? Niet iedereen vindt dat normaal, maar wij wel. Het bewijst dat u kritisch nadenkt. Hoog tijd dat u langskomt op de innovatiebeurs te Gent op 8 oktober 2015 en het team van IP HILLS leert kennen. U vindt ons als laatste stand net voor u de beurs verlaat (#84). Geen angst, u zal ons zeker herkennen en wij u. Daar wordt gezorgd. Voor één keer ziet u het leven letterlijk door een roze bril
English version
You have questions? We consider this normal as it proves that you are thinking. And thinking is together with doing one of the drivers of innovation. You have questions about intellectual property? Not everyone considers this normal, but we do! It shows that you’re a critical thinker. So it’s time for you to visit the innovation fair in Ghent on 8 October 2015 and get to know the IP HILLS team. You’ll find us at the last booth just before leaving the fair (#84). No worries, you’ll recognize us and we’ll recognize you. We’ll take care of that! For once you’ll see life literally through pink glasses

Comment

Fields marked with an asterisk (*) are required.

is never shown

300001 pages

saved from printing 80% of total

2.62 trees

saved from cutting

9574 grams

less carbon emission